Növekedésünk és sikereink fenntartásához, valamint partnereink bizalmának megőrzéséhez elengedhetetlen a szilárd vállalatirányítás és a magas etikai normák követése. Az Actelion vállalatirányítási rendszere azt hivatott szolgálni, hogy megőrizze részvényeseinek hosszú távú érdekeltségét, fenntartsa a belső fékeket és egyensúlyokat, erősítse a vezetés elszámoltathatóságát, és ösztönözze a felelős döntéshozatalt.

Az Actelion az érvényben lévő irányítási gyakorlat erős alappilléreire építve, az érvényben lévő szabályozásnak megfelelően folyamatosan megújítja a vállalatirányítási rendszereit.

2014-ben átdolgoztuk a magatartási kódexünket. A kódex érvényes, új változata hangsúlyozza az integritás iránti elkötelezettségünket, és az üzleti fejlődést előmozdító, együttműködést meghatározó alapszabályokat fektet le. Az ezeket kiegészítő szabályok, szabványműveleti előírások és irányelvek részletesen kifejtik, hogy vállalásainknak miként kívánunk a gyakorlatban eleget tenni. A magatartási kódexben foglaltak betartása, valamint az erre irányuló képzés minden munkatársunk számára kötelező.

A kódex alkalmazás formájában bármilyen számítógépre és mobileszközre letölthető. Az applikáció a kódex alapelveit és teljes szövegét tartalmazza 11 nyelven, és lehetővé teszi a megfelelőségi munkatársakkal való azonnali kapcsolatfelvételt. Ezenkívül az alkalmazás része az igen praktikus erkölcsi iránytű, ami döntéshozatal előtt a lényeges szempontok mérlegelését segíti.

A klinikai vizsgálatok elengedhetetlenek az innovatív gyógyszerek fejlesztéséhez. Az Actelion klinikai kutatási tevékenysége során elkötelezett a legmagasabb szintű minőségi és etikai normák iránt. Vizsgálatainkat a nemzetközileg elfogadott irányelvekkel összhangban végezzük, a vizsgálati tervet pedig minden esetben független etikai bizottság véleményezi a kutatás megkezdése előtt. A társadalom egészségének javítása iránti elkötelezettségünk értelmében biztosítjuk a klinikai vizsgálati adatok átláthatóságát a hatályos jogszabályok betartásával és a betegek személyes adatainak, valamint a saját, szellemi tulajdonjogot képező adatainknak a védelmével. A klinikai vizsgálati adatok átláthatóságára vonatkozó meglévő intézkedéseink mellett átvesszük az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA) és az Amerikai Gyógyszeripari Kutatók és Gyártók Szövetsége (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA) által közösen kidolgozott, a klinikai vizsgálati adatok felelős megosztásának alapelveiről szóló (Principles for Responsible Clinical Trial Data Sharing) ajánlást.

Alapvető felelősségünk, hogy készítményeinket oly módon forgalmazzuk, ami elősegíti az orvosok tájékozott gyógyszerrendelését, javítva ezáltal a betegellátás minőségét. Kiemelt szempont az értékesítési folyamatainkat meghatározó magas etikai normák biztosítása. Minden munkatársunk, aki egészségügyi szakemberekkel kerül kapcsolatba, felelős üzleti gyakorlat iránti elkötelezettségünk jegyében speciális képzésben részesül. Az egészségügyi szakemberekkel való együttműködésre vonatkozó szabályaink a helyes iparági gyakorlaton, köztük a Gyógyszergyártók Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, IFPMA) Gyakorlati kódexén, a PhRMA Magatartási kódex az egészségügyi szakemberekkel történő együttműködés szabályozásához című kiadványának átdolgozott változatán, valamint az egyéb vonatkozó iparági kódexeken alapulnak.