Az Actelion magatartási kódexe vállalati kultúránk összefoglalása. A kódex definiálja mindazokat az alapelveket és etikai normákat, melyek mentén vállalatunk értékteremtő tevékenysége megvalósul. Minden munkavállalónk kötelessége, hogy a kódex tartalmát megismerje, s munkája során annak szellemében járjon el.

Proaktivitásunk jeleként az erős vállalatirányítás és átláthatóság támogatására folyamatosan újabb szabályokat és gyakorlatokat vezetünk be. Ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk, és szükség esetén továbbfejlesztjük.

2013-ban a vállalat létrehozta az Etikai és Megfelelőségi Bizottságot (Ethics and Compliance Committee), amely a megfelelőségi megbízottból, a pénzügyi igazgatóból, a globális minőségirányítási vezetőből, a globális munkaügyi vezetőből, a globális klinikai fejlesztési igazgatóból, az ügyvezető igazgatóból, a vezető jogtanácsosból és a gyógyszerkutatási képviselőből áll.

A bizottság legfőbb feladatai a következők:

  • A magas szintű szakmai tevékenységet támogató vállalati kultúra előmozdítása az Actelion szabályainak és eljárásrendjeinek tiszteletben tartásával, illetve azokkal összhangban, valamint a vállalat üzleti tevékenységét szabályozó törvényi előírásoknak és szakmai szabályoknak történő megfelelés biztosítása.
  • A vállalat különböző működési területeit érintő megfelelőségi (compliance) kérdések áttekintése, melyek jelentősen befolyásolhatják az Actelion üzleti tevékenységét, pénzügyi teljesítményét vagy közmegítélését.
  • A vállalati szintű megfelelőségi kockázatoknak a felsővezetés és/vagy az Igazgatótanács tudomására hozatala konszolidált alapon.
  • A feltárt megfelelőségi és etikai problémák korrekciójára bevezetett belső hatásmérséklő tevékenységek ellenőrzése és jelentése.
  • A vállalati szabályok és gyakorlatok áttekintése, ellenőrzése és azokkal kapcsolatban a felsővezetésnek és az Igazgatótanácsnak javaslatok benyújtása a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és hatósági követelményeknek, az iparági szabványoknak és az Actelion magatartási kódexének figyelembevételével.
 

Kapcsolódó linkek