Vállalatunk legfőbb értékét munkatársaink képviselik: sikereink kulcsa szakembereink tehetségének, tudásának hatékony hasznosításában és fejlesztésében rejlik. Azt szeretnénk, hogy dolgozóink a munkájukra és a vállalatra egyaránt büszkék legyenek. Munkavállalóink motivációját hatékony és erős vezetői apparátusunk mellett egyénre szabott karrierfejlesztési és teljesítmény alapú ösztönző rendszerünk szolgálja.

Sikereinkhez nélkülözhetetlen vállalati stratégiánk szem előtt tartása. Ennek elemeivel, valamint vállalatunk értékeivel és legfontosabb jellemzőivel minden munkatársunknak tisztában kell lennie. Ez garantálja, hogy dolgozóink munkájukat mindenkor a vállalat céljaival és prioritásaival összhangban végezzék. Ennek érdekében kollégáink tanulási stílusának meghatározására kidolgoztunk egy rövid kérdőívet, amely a Kolb-féle experimentális tanuláselméleten alapul. A felmérés eredményétől, vagyis a tanulási stílustól függően munkavállalóinkat személyre szabott oktatási anyaggal – rövidfilmmel (tervezéscentrikus tanulási stílus), podcasttal (érzékelésorientált stílus), interaktív pdf-dokumentummal (cselekvésorientált stílus) vagy részletes háttértanulmánnyal (white paper, gondolkodáscentrikus stílus) – látjuk el, melyek bemutatják stratégiai alapelveinket.

Cégünk régóta elkötelezte magát a megbecsülésen, méltányosságon és esélyegyenlőségen alapuló vállalati kultúra mellett. Az Actelion visszautasít mindennemű – rasszra, vallásra, nemzetiségre, fogyatékosságra vagy egyéb személyes tulajdonságra irányuló – megkülönböztetést.

Az Actelion vallja, hogy a legtehetségesebb szakemberek megszerzéséhez és megtartásához – bármilyen háttérből vagy kulturális közegből érkezzenek is – létfontosságú a sokszínű és befogadó munkahelyi környezet megteremtése. Munkavállalóink a világ 54 országából származnak; a férfiak és nők aránya közel azonos (49,7% : 50,3%). Meggyőződésünk, hogy sikereink egyik fő mozgatórugója az egymást kiegészítő szaktudásból eredő sokszínű gondolkodás.

2014. áprilisban a Silicon Valley Business Journal és a San Francisco Business Times folyóiratok rangsorában az Actelion bekerült a San Francisco- és a San Pablo-öblöt körülölelő térség (Bay Area, Kalifornia, USA) legjobb munkahelyei közé. A 2014. októberben megjelent 2014 Science Top Employer Survey az Acteliont a világ húsz vezető vállalata közé sorolta.

MUNKAVÁLLALÓI KÉPVISELET

Az Actelion tiszteletben tartja dolgozóinak jogilag elismert érdekképviseleti szervezethez való csatlakozási jogát, és eleget tesz a munkavállalói érdekképviseletet szabályozó törvényi előírásoknak. Munkavállalóinkkal és képviselőikkel folyamatos, nyílt párbeszéd kialakítására és fenntartására törekszünk.

EMBERI JOGOK

Az Actelion minden országban, ahol képviselettel rendelkezik, eleget tesz a munkavégzésre, foglalkoztatásra és munkaviszonyra vonatkozó hatályos jogszabályoknak és egyéb szabályozó követelményeknek.

Üzleti profilunkból eredően úgy véljük, hogy vállalatunk egyik működési területén sem képvisel jelentős kockázatot semmilyen emberi jogi sérelmet, így a gyermekmunkát, a kényszerített vagy kötelező munkavégzést vagy az őslakos népek jogainak megsértését illetően. Működésünk során mindvégig tiszteletben tartjuk munkavállalóink szabad szervezkedéshez és kollektív szerződéshez való jogát.

Munkavállalóink szabadon csatlakozhatnak bármilyen jogilag elismert szakszervezethez, üzemi tanácshoz vagy hasonló szervezethez.