Ebben a részben a „személyes adatok” kifejezés minden olyan információra vonatkozik, amely alkalmas az Ön azonosítására – például a neve, születési dátuma, e-mail címe vagy levelezési címe.

A webhelyen kínált egyes szolgáltatások kizárólag regisztrálás után vehetők igénybe. Amikor regisztrál az Actelion webhelyén, szükség lehet bizonyos adatmezők kitöltésére, illetve egy felhasználói név és jelszó választására. A regisztráció során Ön felfedi a személyazonosságát. Lényeges tudnia, hogy amennyiben úgy dönt, hogy nem ad meg bizonyos szükséges személyes adatokat, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá a webhely bizonyos részeihez, vagy az Actelion nem válaszol az Ön kérésére. Az Actelion nem dolgozza fel személyes adatait az Ön előzetes beleegyezése nélkül. Az Actelion csak meghatározott és korlátozott célokból dolgozza fel az Ön személyes adatait, és tájékoztatja ezekről a célokról, amikor személyes adatokat kér Öntől. Az Actelion maradéktalanul betartja a nemzetközileg elfogadott és a magyar adatvédelmi előírásokat a személyes adatok feldolgozásakor. Ennek során az Actelion biztosítja, hogy munkatársai eleget tegyenek a legszigorúbb biztonsági és titoktartási előírásoknak.

Az Actelion nem biztosít hozzáférést az Ön személyes adataihoz egyetlen harmadik fél számára sem. Előfordulhat azonban, hogy eseti jelleggel személyes adatok kerülnek továbbításra az Actelion érdekében vagy nevében eljáró, illetve az Actelionnal üzleti kapcsolatban lévő harmadik fél felé további feldolgozás céljából, a személyes adatok gyűjtésének eredeti céljának megfelelően. Amikor csak lehetséges, az Actelion törekszik arra, hogy világosan feltüntesse a titoktartási kötelezettséget és a személyes adatok felhasználási célját. Előfordulhat, hogy ezek a harmadik felek eltérő adatvédelmi szabályokat követnek. Mindazonáltal az Actelion célja biztosítani, hogy e harmadik felek ugyanolyan szintű adatvédelemről gondoskodjanak, mint az Actelion, s adott esetben az Actelion szerződés útján kötelezi a harmadik feleket arra, hogy a személyes adatokat kizárólag az Actelion által kifejezetten engedélyezett célra dolgozzák fel. Mindemellett hangsúlyozzuk, hogy az Actelion nem oszt meg semmilyen különleges személyes adatot (például kórelőzményi adatokat) semmilyen harmadik féllel az Ön előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül, Ön pedig később bármikor visszavonhatja a beleegyezését. Vegye figyelembe, hogy amennyiben visszavonja a beleegyezését, előfordulhat, hogy az Actelion nem tudja teljesíteni az Ön egyes kéréseit. Az Actelion azonban, amikor keresztülvihető, értesíti a beleegyezése visszavonásáról azokat a harmadik feleket, akiknek korábban megkapták az Ön személyes adatait.

Az Actelion megpróbálja biztosítani, hogy az Ön személyes adatai naprakészek, pontosak és teljesek legyenek a megadott információknak megfelelően. Ön jogosult hozzáférni személyes adataihoz, és frissíteni azokat, illetve jogosult bármikor igényelni azok törlését. Ha szeretne hozzáférni az Actelionnál tárolt személyes adataihoz, illetve módosítaná vagy töröltetné azokat, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdánkkal. Az Actelion azonnal, pontosan és díjmentesen teljesíti az Ön kérését. A személyes adatok törlésére irányuló kérésekre azonban vonatkoznak a hatályos jogszabályokban, illetve az etikai alapelvekben rögzített jelentési, dokumentumiktatási és iratmegőrzési kötelezettségek, amelyeknek az Actelion köteles megfelelni. Minden más esetben az Actelion csak annyi ideig őrzi meg a személyes adatokat, amíg arra ésszerűen szükség van az olyan célból történő feldolgozáshoz, amely miatt a személyes adatokat gyűjtötte a hatályos jogszabályokban, illetve az etikai alapelvekben rögzített jelentési vagy iratmegőrzési követelményeknek megfelelően.

Ez az Adatvédelmi nyilatkozat csak és kizárólag erre a webhelyre alkalmazandó.